Privaatsustingimused

 

Kivimeistrid OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Kivimeistrid OÜ kogub ja kasutab üksikisikuga kokku lepitud teenuse osutamiseks, pakkumiste saatmiseks, tellimuste täitmiseks, püsikliendi lepingu või koostöölepingu sõlmimiseks, info ja uudiste edastamiseks või ühenduse võtmiseks. Kivimeistrid OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • Hinnapakkumiste saatmiseks kliendile (sinu eesnimi, perenimi, telefoninumber, e-posti aadress, seotus ettevõttega)
  • Varasemate töödega seotud info (teenuse osutamise ajalugu);
  • Koostöölepingu  sõlmimisel (sh seotus ettevõttega, ettevõtte kontaktisiku eesnimi, perenimi, telefoninumber, e-posti aadress)
  • Infot Sinu arvuti ja meie kodulehe kasutamise kohta (näiteks Sinu arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika)
  • Veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid kodulehe külastatavuse kohta – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil, näiteks otsisõnad, maandumislehed jms. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, milline info või teenused on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kivimeistrid OÜ kasutab Google Analytics’it veebikasutuse analüüsimiseks. Google Analytics genereerib statistilist ja muud veebilehe kasutamisega seotud infot küpsistelt saadud andmete põhjal. Seda infot kasutame meie kodulehe kasutamisega seotud raportite koostamiseks. Google hoiustab seda infot ning nende privaatsuspoliitika kohta saad lugeda siit.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Kivimeistrid OÜ teenustest, kampaaniatest ja sooduspakkumistest. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kliendi informeerimiseks teenusega seonduvast (töö valmimisaja muutumine, töömahu muutumine, asjaolude täpsustamine, lisakooskõlastuste küsimine jms). Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks, näiteks hinnapakkumise koostamisel, lepingu sõlmimisel. Meiega suhtlemisel võime säilitada kirjavahetuse, et selle abil täiustada teenuseid, veebilehte või teisi avalikke eesmärke.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Kivimeistrid OÜ avaldada teavet teenuse kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutavad Kivimeistrid OÜle teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kellede ülesanneteks on:

  • töölõikude teostamine objektil  alltöövõtu korras (partnerettevõtted)
  • turundustegevuse koordineerimine (veebiarendus, veebihaldus ja turundus)

Andmete avaldamine

Kivimeistrid OÜ võib avaldada Sinu isikuandmeid:

a) seaduspärase nõudmise alusel;
b) juriidiliste vaidluste lahendamisel;
c) oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks (näiteks pettuse kahtluse korral).

Kasutaja õigused

Kasutajana on Teil õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teie kohta hoiame. Teil on õigus nõuda selliseid andmeid parandada, muuta, kustutada või üle kanda. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

Teil järgmised õigused:

Vastuseis andmetöötlusele õigustatud huvide alusel

Teil on õigus olla vastu meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Töötlemise piiramine

Teatud tingimuste korral on teil õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus. 

Andmete ülekantavus

Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid edasi teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus”). See õigus katab ainult neid andmeid, mis te olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Isikuandmete kaitse

Kivimeistrid OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kellele on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.

Turvalisus

Kõik Kivimeistrid OÜ kodulehe külastamise ja teenuse ostmise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie teenuseid kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@kivimeistrid.ee

Scroll to Top